07.04.2010

Wyłonienie podmiotu wykonującego usługi remontów przenośników zgrzebłowych i taśmowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zadanie nr 1 - remont (bez przekładni) dołowych przenośników zgrzebłowych typu: Skat 80; Skat E 180 W. Zadanie nr 2 - remont (bez przekładni) dołowych przenośników zgrzebłowych typu: Rybnik 80; PZS-850 "Nowomag"; Rybnik 225/750, Rybnik 950, Rybnik 330/1100, Grot 255/842, Grot 850, Grot 1100, Zadanie nr 3 - remont (bez przekładni) dołowych przenośników zgrzebłowych typu: Glinik 800; Glinik 1024; Glinik 298/800. Zadanie nr 4 - remont (bez przekładni) dołowych przenośników zgrzebłowych typu: Longwall AFC. Zadanie nr 5 - remont (bez przekładni) dołowych przenośników taśmowych typu: PTG 50/1000; PTGm 50/1000,Mifama 1200, Gwarek 1000; Gwarek 1200J; Gwarek 1200; Gwarek 1200 VP; Gwarek 1200 MW,Gwarek 1200 NPD, Gwarek 1400, Wampol 1000. Zadanie nr 6 - remont (bez przekładni) dołowych przenośników taśmowych typu: Pioma 1000; Pioma 1200;Pioma 1200 NPD, Bogda 1000; Bogda 1200, Nowomag 1200. Zadanie nr 7 - remont (bez przekładni) podawarek taśmowych kombajnów chodnikowych typu: PDT-Sigma 800,BOA 800.

pdf iconWAZNE20100408

pdf icon92_10_Remonty_przenosnikow_zgrzeblowych_i_tasmowych

pdf iconprzetarg nr 92_10 - ogloszenie

Ustawienia plików cookies