29.11.2012


Wyłonienie podmiotu wykonującego dostawę sprawnego technicznie ciągnika manewrowego z napędem elektrohydraulicznym i zestawem transportowym dla Południowego Koncernu Węglowego SA – Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie
 

Ustawienia plików cookies