30.06.2010

Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych dotyczących "Budowy przemysłowej instalacji powierzchniowego zbiornika przeciwpozarowego dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.- ZG Sobieski.

exe iconKomplet dokumentow przetarg nr 117/10
Ustawienia plików cookies