05.07.2012

Wyłonienie podmiotu wykonującego usługi remontów samohamownego urządzenia przesuwającego typ 20-101, podzespołów zestawu transportowego do kolejek podwieszanych oraz elementów do jazdy ludzi na przenośnikach taśmowych produkcji firmy CARBOMECH Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego SA”

Ustawienia plików cookies