31.10.2013

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dróg i placu manewrowego w rejonie awaryjnego składowiska mułów w ZPMW w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakładzie Górniczym Janina”
 

Ustawienia plików cookies