24.05.2012

„Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie osadników wód dołowych przy ul. Obieżowej w Libiążu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wylotem oczyszczonych wód dołowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakładu Górniczego Janina”
 

Ustawienia plików cookies