05.07.2012

Wyłonienie podmiotu świadczącego usługi serwisu technicznego urządzenia odpylającego typu HBKO produkcji CFT GmbH Compactfiltertechnic wraz z wentylatorami produkcji Korfmann Lufttechnik GmbH dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakładu Górniczego Sobieski

Ustawienia plików cookies