10.03.2010

Wyłonienie podmiotów wykonujących: roboty budowlane naprawcze , profilaktyczne i awaryjne oraz roboty hydrotechniczne i melioracyjne związane z naprawą szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w budynkach mieszkalnych, gospodarczych, użyteczności publicznej wraz ze składnikami budowlanymi oraz w terenach leśnych w granicach terenów górniczych Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie i Zakładu Górniczego Janina w Libiążu, wchodzących w skład Południowego Koncernu Węglowego S.A. z siedzibą w Jaworznie. Zadanie nr 1 – roboty budowlane naprawcze i profilaktyczne, Zadanie nr 2 – roboty budowlane awaryjne, Zadanie nr 3 – roboty hydrotechniczne i melioracyjne

pdf iconWAZNE20100225

pdf icon62/10 Roboty budowlane naprawcze, profilaktyczne i awaryjne

pdf iconprzetarg nr 62/10 - ogłoszenie

Ustawienia plików cookies