17.02.2010

Wyłonienie wykonawców wykonujących remonty silników elektrycznych, zwalniaków elektromagnetycznych i elektrohydraulicznych, spawarek wirowych i transformatorowych, nastawników lokomotyw dołowych oraz przesuwników elektrycznych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zadanie nr 1 - Remont silników elektrycznych prod. DFME Damel S.A.; Zadanie nr 2 - Remont silników elektrycznych prod. ME CELMA S.A.; Zadanie nr 3 - Remont silników elektrycznych prod. TAMEL S.A.., FME Indukta S.A.; Zadanie nr 4 - Remont silników elektrycznych prod. ZME EMIT S.A.; Zadanie nr 5 - Remont silników elektrycznych prod. ABB MOTORS, SIEMENS, THE MORLEY,LONG-AIRDOX; Zadanie nr 6 - Remont silników elektrycznych w zakresie udrażniania obiegów wodnych; Zadanie nr 7 - Remonty nastawników lokomotyw dołowych; Zadanie nr 8 - Remont zwalniaków elektromagnetycznych i elektrohydraulicznych; Zadanie nr 9 - Remonty spawarek wirowych i transformatorowych; Zadanie nr 10 - Remonty przesuwników elektrycznych.

pdf icon34_10 Wymagania_ofertowe_silniki

pdf iconprzetarg nr 34_10 - ogloszenie

pdf iconWAZNE021810

Ustawienia plików cookies