03.03.2010

Wyłonienie podmiotu świadczącego usługi w zakresie badań i odbiorów, okresowych ocen technicznych, pomiarów oraz regulacji maszyn, urządzeń branży mechanicznej dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zadanie nr 1 - Kompleksowe, obligatoryjne badania kontrolne i opinie atestacyjne pracujących elementów, podzespołów i maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych. Zadanie nr 2 - Badania urządzeń transportowych i ciśnieniowych. Badania nieniszczące maszyn i urządzeń technicznych. Egzaminowanie spawaczy. Zadanie nr 3 - Analiza produktów naftowych, emulsji wodno-olejowej i wody. Zadanie nr 4 - Badanie wytrzymałościowe materiałów i elementów urządzeń technicznych. Zadanie nr 5 - Badania lin oraz oddziaływań urządzenia wyciągowego. Zadanie nr 6 - Badania obmurza rury szybowej wraz z wyposażeniem metodą filmowania.

pdf icon45_10 Wymagania ofertowe

pdf iconprzetarg nr 45_10 - ogloszenie

pdf iconwazne 20100304

pdf iconZmiana_do_wymagan_ofertowych_przet._45-10

 

Ustawienia plików cookies