12.04.2012

Wykonanie robót budowlano- montażowych związanych z „ Dostawą i zabudową stacji uzdatniania wody wraz z przystosowaniem do tego celu powierzchniowego zbiornika przeciwpożarowego w Zakładzie Górniczym Sobieski Południowego Koncernu Węglowego SA

Ustawienia plików cookies