20.11.2014

Dostawa i montaż na stanowisku pracy fabrycznie nowego systemu do ciągłego pomiaru popiołu, wilgoci i wartości opałowej w węglu kamiennym transportowanym na przenośniku taśmowym dla TAURON Wydobycie S.A. – Zakładu Górniczego Sobieski.

Ustawienia plików cookies