27.09.2012

Wyłonienie podmiotu świadczącego usługi serwisowe w zakresie napraw i obsługi serwisowej nie objętych gwarancją kombajnów chodnikowych produkcji REMAG S.A. eksploatowanych przez Zakłady Górnicze Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Ustawienia plików cookies