30.04.2014

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pozwalającej na odzysk ciepła zgromadzonego w wodach dołowych uzyskiwanych w procesie głównego odwodnienia, z zastosowaniem pompy ciepła do celów przygotowania ciepłej wody użytkowej w TAURON Wydobycie SA – Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie

Ustawienia plików cookies