02.03.2011

Wyłonienie podmiotu wykonującego usługi w zakresie : remontów silników elektrycznych chłodzonych powietrzem, nastawników lokomotyw dołowych, zwalniaków elektromagnetycznych i elektrohydraulicznych, spawarek oraz przesuwników elektrycznych dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego SA ZG Janina i ZG Sobieski.

pdf icon44/11 ogłoszenie przetargu

pdf icon44/11 wymagania ofertowe

pdf iconUwaga - ważne

Ustawienia plików cookies