27.05.2009

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 72 do 74/09

pdf iconOgloszenie_przetargu_w_dniu_28.05.2009r

Świadczenie usług transportowych pod ziemią dla Zakładu Górniczego Janina podwieszanymi zestawami transportowymi wraz z kierowcami i manewrowymi oraz obsługą energo-mechaniczną w dyspozycji i pod nadzorem Zamawiającego w Południowym Koncernie Węglowym SA..
część nr 1 - usługi wykonywane zestawem transportowym z czterema belkami transportowymi niskoobciążalnymi,
część nr 2 - usługi wykonywane zestawem transportowym z jecną belką transportową wysokoobciążalną.


pdf iconWynagania ofertowe do przetargu nr 72_09

Wyłonienie podmiotu wykonującego dołowe otwory geologiczne i otwór technologiczny z wyrobisk górniczych Południowego Koncernu Węglowego SA.

pdf iconWynagania ofertowe do przetargu nr 73_09

Wyłonienie firmy świadczącej usługi grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Południowego Koncernu Węglowego SA.

pdf iconWynagania ofertowe do przetargu nr 74_09

Ustawienia plików cookies