09.05.2013

Wyłonienie podmiotu świadczącego usługi w zakresie napraw i obsługi serwisowej niegwarancyjnej dla agregatów pompowych produkcji Wichary dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Ustawienia plików cookies