01.08.2013

Wyłonienie dostawcy wąskotorowej lokomotywy z napędem spalinowym, do transportu powierzchniowego dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakładu
Górniczego Sobieski
 

Ustawienia plików cookies