17.01.2013

Wyłonienie podmiotów wykonujących: dokumentacje projektowo-kosztorysowe, opinie, ekspertyzy, analizy, operaty szacunkowe i inne opracowania związane z profilaktycznym zabezpieczeniem i usuwaniem szkód górniczych w budynkach i innych obiektach budowlanych i inżynieryjnych, liniowych, gruntach rolnych i leśnych spowodowanych ruchem Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.,
 

Ustawienia plików cookies