22.05.2014

Wyłonienie podmiotów wykonujących usługi remontowe w zakresie: silników elektrycznych chłodzonych powietrzem, nastawników lokomotyw dołowych, zwalniaków elektromagnetycznych  i elektrohydraulicznych oraz przesuwników elektrycznych dla potrzeb Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie S.A.
 

Ustawienia plików cookies