13.06.2013

Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej pt. : „Modernizacja Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla dla osiągnięcia zdolności produkcyjnych 5 500 000 t brutto rocznie, w związku ze zwiększeniem zdolności produkcyjnych Południowego Koncernu Węglowego SA z posiadanych złóż poprzez budowę poziomu 800 m i uruchomienie czwartej ściany w Zakładzie Górniczym Janina”

Ustawienia plików cookies