30.12.2009

Wyłonienie wykonawcy opracowania dla Południowego Koncernu Węglowego SA. w Jaworznie dokumentacji niezbędnej dla uregulowania stanu planistycznego projektowanej do nabycia nieruchomości i wprowadzenia inwestycji pn. "Budowa szybu Grzegorz wraz z infrastrukturą powierzchniową" do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna oraz do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna.

pdf icon223_09 wymagania ofertowe - szyb Grzegorz

pdf iconprzetarg nr 223_09 - ogloszenie

pdf iconWazne20091231

Ustawienia plików cookies