15.11.2012

Sporządzenie kompletnej dokumentacji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy projektu budowlanego i technicznego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa szybu Grzegorz wraz z budową infrastruktury powierzchniowej”, nadzór nad wykonaniem ww. projektów oraz sporządzenie kompletnej dokumentacji przetargowej w celu wyłonienia generalnego wykonawcy inwestycji.

Ustawienia plików cookies