20.10.2010

Wyłonienie podmiotu wykonującego usługę – Zadanie nr 1 . Modernizacja systemu opróżniania zbiornika węgla poprzez zabudowę pulsatorów pneumatycznych na zbiorniku podziemnym PZ-XI na poz. 500 m w rejonie Sobieski. Zadanie nr 2 . Modernizacja systemu opróżniania zbiornika węgla poprzez zabudowę pulsatorów pneumatycznych na zbiorniku powierzchniowym rozładowczym na nadszybiu szybu „Sobieski III” dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakładu Górniczego Sobieski

pdf iconUwaga - Ważne 20101021

pdf iconInformacja dotycząca pobrania wymagań ofertowych 196_a_10

pdf iconprzetarg nr 196_A_10 ogłoszenie

Ustawienia plików cookies