31.01.2013

Wyłonienie dostawcy śluz wentylacyjnych sterowanych automatycznie dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Welgowego S.A.
Zadanie nr 1 - 2 sztuki śluz wentylacyjnych sterowanych automatycznie dla ZG Janina,
Zadanie nr 2 - 2 sztuki śluz wentylacyjnych sterowanych automatycznie wraz z śluzami przenośnika taśmowego dla ZG Sobieski.

Ustawienia plików cookies