03.10.2013

Opracowanie koncepcji techniczno - technologicznej i sporządzenie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Zakładzie Górniczym Janina Południowego Koncernu Węglowego SA dla osiągnięcia zdolności produkcyjnych 5 500 000 t brutto rocznie"

Ustawienia plików cookies