02.12.2009

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej dla budowy infrastruktury załadunku i transportu materiałów kolejką szynową podwieszoną w Południowym Koncernie Węglowym S.A. - Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu ze wszelkimi opracowaniami i decyzjami niezbędnymi dla wykonania projektu budowlanego oraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa pozwoleń i nadzorem autorskim dla robót budowlano-montażowych.

pdf icon215-09_-_wymagania_ofertowe

pdf iconprzetarg nr 215_09 - ogloszenie

doc iconwazne 209-215-09

Ustawienia plików cookies