07.07.2010

Wyłonienie wykonawcy zadania: "Wykonanie robót budowlanych związanych z ukształtowaniem i odwodnieniem skarp i wierzchowiny oraz wykonanie rekultywacji biologicznej wydzielonej części obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakładu Górniczego Janina przy ul. Krakowskiej w Libiążu.

pdf iconPrzetarg nr 121/10 - ogłoszenie

pdf icon121/10 Wymagania - wykonanie robót budowl. związanych z uksztaltowaniem i odwodnieniem skarpy

pdf icon121/10 - Przedmiar robót

pdf iconUwaga - ważne

Ustawienia plików cookies