18.07.2013

Wyłonienie dostawcy dwóch fabrycznie nowych agregatów pompująco - mieszających do zatłaczania spoiwa mineralno - cementowego wraz z integralnie zabudowanym kopalnianym wyłącznikiem stycznikowym oraz instalacją do sterowania agregatem z miejsca wykonywania prac dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego SA

Ustawienia plików cookies