05.09.2013

Roboty budowlane polegające na wykonaniu prac zabezpieczających skarpę zachodnią terenu Zakładu Górniczego Janina przed osuwaniem się wraz z odwodnieniem przyległej zlewni wód opadowych i odprowadzeniem tych wód do osadników przy ul. Obieżowej - Etap I.

Ustawienia plików cookies