25.02.2013

Wyłonienie podmiotów wykonujących usługi remontowe w zakresie: silników elektrycznych chłodzonych powietrzem, nastawników lokomotyw dołowych, zwalniaków elektromagnetycznych i elektrohydraulicznych oraz przesuwaków elektrycznych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.
 

Ustawienia plików cookies