14.07.2011

Wyłonienie podmiotów świadczących usługi w zakresie badań i odbiorów, okresowych ocen technicznych, pomiarów oraz regulacji górniczych wyciągów szybowych szybu „Helena” przedział skipowy oraz „Sobieski III” przedział skipowy Zakładu Górniczego Sobieski Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Ustawienia plików cookies