10.03.2010

Wyłonienie podmiotu świadczącego usługi w zakresie badań i odbiorów, okresowych ocen technicznych, pomiarów oraz regulacji maszyn, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zadanie nr 1 - Badania i odbiory, okresowe oceny techniczne, pomiary oraz regulacje maszyn, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w obiektach średniego i wysokiego napięcia na powierzchni zakładów górniczych. Zadanie nr 2 - Badania i odbiory, okresowe oceny techniczne, pomiary oraz regulacje maszyn, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w wyrobiskach dołowych i innych w obiektach podstawowych zakładów górniczych. Badanie urządzeń trakcji elektrycznej na dole. Zadanie nr 3 – Odbiory techniczne urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej. Zadanie nr 4 – Badanie aparatury rozdzielczej niskiego napięcia poza obiektami średniego i wysokiego napięcia na powierzchni zakładów górniczych.

pdf icon58/10 Badania i i odbiory okresowe... elektroenergetyczne

pdf iconprzetarg nr 58/10 - ogłoszenie

pdf iconWAZNE20100225

Ustawienia plików cookies